logo
Sök:

FSOT

Föreningen Sveriges Offentliga Tropikanläggningar

 
Ett forum för tropikanläggningar & djurparker
FSOT startades den 3 maj 1998 vid ett möte i Halmstad. En av anledningarna till föreningens bildade var att i Sverige få ett forum för anläggningar med tropiska djur.
 
Bevara hotade djurarter, samarbeta & sprida kunskap
Föreningens syfte är att medlemmarna aktivt ska arbeta för bevarande av hotade djurarter, samarbeta i avelsprojekt och sprida kunskap till allmänheten om de tropiska djurens livsbetingelser och miljö. Meningen är dessutom att man ska kunna diskutera gemensamma frågor, delge varandra erfarenheter och arrangera kurser.
 
Godkänd anläggning som medlemskrav
Alla djurparker, tropikhus och övriga anläggningar med liknande verksamhet kan ansöka om medlemskap i föreningen. För att bli medlem måste anläggningen kunna uppvisa godkännande för verksamheten utfärdat av Jordbruksverket och Länsstyrelsen samt följa föreningens stadgar och etiska regler.
 
Stödjande medlem
Från och med årsmötet 2010 finns det också möjlighet för intresserade att bli stödjande medlem i föreningen. Stödjande medlemmar erlägger en lägre medlemsavgift och har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt på föreningens möten.
Så väl fullvärdiga som stödjande medlemmar väljs av styrelsen in i föreningen.
 
Viktig remissinstans
Föreningen är remissinstans (fråga om åsikt innan beslut fattas) för bland andra Jordbruksverket, då frågor kring medlemmarnas verksamhet hanteras.
 
Information och frågor - se kontakt!