logo
Sök:

Studiehäften

Här kommer att finnas studiehäften för olika djurgrupper, så som däggdjur, reptiler, fåglar med mera. Genom att häftena är uppdelade på det viset går det att finna ett ämne för varje anläggning i vår förening.
Häftena kommer att finnas dels som pdf-filer med illustrationer dels som enkla Worddokument. Ladda ner önskat häfte och använd skolans/föreningens skrivare för att få önskat antal exemplar.
Länken nedan, som heter "rätta svar" är för läraren/ledaren. Där finns svaren på alla raka frågor. När det gäller diskussionsfrågor och liknande bör gruppen själv komma fram till vad som kan anses rätt.
Mycket nöje!
 
Ambitionen är att häftena ska vara klara till våren/sommaren 2014. De kommer dock att läggas ut efterhand som de blir klara.
 
Studiehäfte däggdjur (1)
Rätta svar däggdjur (1)
Studiehäfte om apor
Rätta svar om apor